Sistemimiz

Sistemimiz

Yöntemlerimiz; gözlemleme, model sunma, olay biçimlendirme, destekleme, açıklama, olumlu çocuk-yetişkin ilişkisi kurma, sevgi-saygı eğitimi, muhakeme becerisini içeren, eklektik bir sistemdir. Önemli olan çocuklarımızın grup içerisinde olduğu kadar bireysel olarak da kendilerini ifade edebilmelerine, yaratmalarına, problem çözebilmelerine ve mutlu, öz-güvenli bireyler olabilmelerine yardımcı olmaktır.