Drama Dersimiz

Drama Dersimiz

Dramayla çocuklarımızın hayal güçlerini, kendilerini ifade etme ve iletişim becerilerini geliştiriyoruz. Çocuklarımız farklı karakterlere bürünürken, eğleniyorlar ve özgüvenlerini geliştiriyorlar.